Verleende omgevingsvergunning: Kromme Elleboog 64 Haren, 9751 RE Groningen – legaliseren illegale verbouw voor realiseren 2 woonfuncties in bestaand kantoorgebouw (met anterieure overeenkomst) (verzenddatum 26-11-2021, dossiernummer 202172230)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Groningen op 2 december 2021, betreffende een object gelegen in Haren.

informatie alleen over haren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Groningen


Verleende omgevingsvergunning: Kromme Elleboog 64 Haren, 9751 RE Groningen – legaliseren illegale verbouw voor realiseren 2 woonfuncties in bestaand kantoorgebouw (met anterieure overeenkomst) (verzenddatum 26-11-2021, dossiernummer 202172230)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Anterieure overeenkomst

Met de initiatiefnemer van de beoogde ontwikkeling is een anterieure overeenkomst gesloten over het verhaal van de publieke kosten. Deze overeenkomst is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep op dit aspect is daarom niet mogelijk.

Groningen,

2 december 2021

Burgemeester en wethouders


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Haren:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2022HarenToestemming voor het vellen van een boom aan Lokveenweg 51 te Haren Gn

Betreft: Natuurbeschermingsvergunning (gmb-2022-33613)

26-01-2022HarenMelding voor totaal sloop aan Kerkstraat 21a te Haren Gn

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-33563)

19-01-2022HarenToestemming voor het plaatsen dakkapel (1 op elke woning) aan Achterhoeskamp 9 en 11 te Haren Gn

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22347)

19-01-2022HarenToestemming voor het realiseren nieuwe aanbouw aan woning aan Waterhuizerweg 10a te Haren Gn

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22664)

19-01-2022HarenAanvraag vergunning voor het vellen 1 boom (noodvelling berk in voortuin) aan Onnerweg 48 te Haren Gn

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-22289)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.