Verleende omgevingsvergunning: Lellenstermaar 2 Lellens, 9794 PC Groningen – plaatsen stalen liggers (verzenddatum 29-11-2021, dossiernummer 202177734A)

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Groningen op 2 december 2021, betreffende een object gelegen in Lellens.

informatie alleen over lellens

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Groningen


Verleende omgevingsvergunning: Lellenstermaar 2 Lellens, 9794 PC Groningen – plaatsen stalen liggers (verzenddatum 29-11-2021, dossiernummer 202177734A)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen,

2 december 2021

Burgemeester en wethouders


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Lellens:

DatumBetreftOnderwerp
02-12-2021LellensVerleende omgevingsvergunning: Lellenstermaar 2 Lellens, 9794 PC Groningen – plaatsen stalen liggers (verzenddatum 29-11-2021, dossiernummer 202177734A)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-435463)

25-11-2021LellensAanvraag omgevingsvergunning: Lellenstermaar 2 Lellens, 9794 PC Groningen – plaatsen stalen liggers (ontvangstdatum 18-11-2021, dossiernummer 202177734A)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-424118)

14-09-2021LellensVerleende omgevingsvergunning: Borgweg 3 te Lellens, 9794 PA Groningen – bouwkundig versterken van een woning (verzenddatum 07-09-2021, dossiernummer 202171235A)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-314019)

14-09-2021LellensVerleende omgevingsvergunning: Borgweg 4 te Lellens, 9794 PB Groningen – bouwkundig versterken van een woning (verzenddatum 07-09-2021, dossiernummer 202171237A)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-314025)

30-06-2021LellensVerleende omgevingsvergunning: Borgweg 7 te Lellens, 9794 PA Groningen – bouwkundig versterken woning (verzenddatum 23-06-2021, dossiernummer 202171239A)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-204447)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.