Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Zuidlaarderweg 30 Glimmen, 9756 TM Groningen – brandveilig gebruiken leslokaal bij buitenschool glimmen (ontvangstdatum 09-09-2021, dossiernummer 202176014)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Groningen op 2 december 2021, betreffende een object gelegen in Glimmen.

informatie alleen over glimmen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Groningen


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Zuidlaarderweg 30 Glimmen, 9756 TM Groningen – brandveilig gebruiken leslokaal bij buitenschool glimmen (ontvangstdatum 09-09-2021, dossiernummer 202176014)

Ter inzage

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 3 december 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Zienswijze

Zienswijzen kunt u tot en met 13 januari 2022 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

Groningen,

2 december 2021

Burgemeester en wethouders


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Glimmen:

DatumBetreftOnderwerp
04-01-2022GlimmenAanvraag omgevingsvergunning: Rijksstraatweg 83 Glimmen, 9756 AD Groningen – revisie milieuvergunning voor pompstation punt (ontvangstdatum 23-12-2021, dossiernummer 202178650)

Betreft: Milieuvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-2461)

28-12-2021GlimmenAanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Rijksstraatweg 32 Glimmen, 9756 AG Groningen – slopen bestaande opstallen en oprichten bakkerij met kleinschalig bakkerscafé (ontvangstdatum 06-10-2021, dossiernummer 202176608)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning sloopvergunning (gmb-2021-476825)

07-12-2021GlimmenVerleende omgevingsvergunning: Eikenweg 4 Glimmen, 9756 BS Groningen – vellen 1 boom (berk) (verzenddatum 02-12-2021, dossiernummer 202177976)

Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-441947)

02-12-2021GlimmenAanvraag omgevingsvergunning: Eikenweg 4 Glimmen, 9756 BS Groningen – vellen 1 boom (berk) (ontvangstdatum 26-11-2021, dossiernummer 202177976)

Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-435068)

02-12-2021GlimmenOntwerpbesluit omgevingsvergunning: Zuidlaarderweg 30 Glimmen, 9756 TM Groningen – brandveilig gebruiken leslokaal bij buitenschool glimmen (ontvangstdatum 09-09-2021, dossiernummer 202176014)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-435739)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.