Verleende omgevingsvergunning: Concourslaan 17, 9727 KC Groningen – plaatsing opslagcontainer voor opslag gasflessen (verzenddatum 26-11-2021, dossiernummer 202175796)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Groningen op 2 december 2021, betreffende een object gelegen in Groningen.

informatie alleen over groningen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Groningen


Verleende omgevingsvergunning: Concourslaan 17, 9727 KC Groningen – plaatsing opslagcontainer voor opslag gasflessen (verzenddatum 26-11-2021, dossiernummer 202175796)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen,

2 december 2021

Burgemeester en wethouders


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Groningen:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2022GroningenMelding voor het verwijderen van asbest aan Aquamarijnstraat 12 te Groningen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-33539)

26-01-2022GroningenMelding voor het verwijderen van golfplaten aan Landstraat 12 te Groningen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-33567)

26-01-2022GroningenAanvraag vergunning voor het vergroten van de woning aan Warmoesstraat 56 te Groningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-33693)

26-01-2022GroningenToestemming voor het brandveilig gebruiken gebouwdeel 64 aan Hanzeplein 1 te Groningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-33658)

26-01-2022GroningenAanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Lierstraat 21 te Groningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-33663)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.