Verleende omgevingsvergunningen (Kerkrade)

Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 1 december 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Verleende omgevingsvergunningen

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1. Het vergroten van het balkon op de begane grond op de locatie Kleingraverstraat 85, 6466 EB (d.d. 19.11.2021)

 • 2. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 26, 6471 VX (d.d. 19.11.2021)

 • 3. Het kappen van een conifeer op de locatie Bleijerheiderstraat 138, 6462 AN (d.d. 22.11.2021)

 • 4. Het kappen van een Sorbus aria op de locatie Angelastraat, t.h.v. huisnummer 38 (kadastraal perceel F5496) (d.d. 22.11.2021)

 • 5. Het kappen van een eik op de locatie Gravenweg (kadastraal perceel N2516) (d.d. 22.11.2021)

 • 6. Het wijzigen van een kozijn t.b.v. het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat op de locatie Laurastraat 6, 6471 JL (d.d. 23.11.2021)

 • De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

  Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

  U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

  U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Kerkrade, 1 december 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

  19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

  19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

  12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

  12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.