Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Zonstraat 35b

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 1 december 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Gehandicaptenparkeerplaats Zonstraat 35b Kerkrade

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

Overwegende dat:

aan ons is verzocht om een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Zonstraat 35b te reserveren;

de verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

de verzoeker geen gelegenheid heeft op eigen terrein een parkeerplaats te realiseren;

het besluit beoogt weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de WVW 1994;

deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;

overleg is gevoerd met de verkeerscoördinator van de politieregio Limburg-Zuid conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2020” met bijbehorende lijst en wel paragraaf 3 (3.5.1. t/m 3.5.9.) inzake verkeer;

BESLUITEN

Door plaatsing van bord E6, bijlage 1 van het RVV, met kenteken op onderbord, een parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de woning Zonstraat 35b als gehandicaptenparkeerplaats te reserveren.

Kerkrade, 22 november 2021

Namens het college,

Het hoofd Afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau.

Publicatie in de Staatscourant en VIALimburg (editie Kerkrade/Landgraaf/Simpelveld) van 01 december 2021

Openstaande rechtsgang

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Kerkrade, t.a.v. de Centrale Bezwaarschriften Commissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste de naam en adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

De stukken liggen vanaf donderdag 02december 2021 tot en met woensdag 12 januari2022 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33 te Kerkrade.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.