Gemeente Kerkrade - Oplaadvoorziening - Caumerstraat

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 30 november 2021

informatie alleen over gemeente kerkrade

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Realiseren publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen (oplaadinfrastructuur) Caumerstraat te Kerkrade.

BESLUIT

over te gaan tot het realiseren van een publieke laadpaal met daarbij behorend verkeersbord E4 met onderbord met de tekst “alléén opladen elektrische voertuigen” aan de:

-Caumerstraat te Kerkrade ter hoogte van de Smitshof

Kerkrade,26 november 2021

Namens het college,

Het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade te worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Situatietekening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Kerkrade:

DatumBetreftOnderwerp
19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

12-01-2022KerkradeMelding brandveilig gebruik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9018)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.