Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV | Groenezoom, 3075 GH Rotterdam [zaaknummer 676854-2021]

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 26 november 2021, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV | Groenezoom, 3075 GH Rotterdam [zaaknummer 676854-2021] 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij op 24 november 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012.

De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden ten behoeve van het lokaliseren van bestaande kabels en leidingen ter hoogte van de Groenezoom te Rotterdam. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 30 november tot en met 3 december 2021 van 23:00 - 07:00 uur.

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1. Uw naam, adres en handtekening;

 • 2. Uw telefoonnummer en/of e-mailadres

 • 3. Datum bezwaarschrift;

 • 4. De reden(en) van uw bezwaar.

 • 5. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 • U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning.

  Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

  Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM

  Hiervoor is griffierecht verschuldigd.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-01-2022RotterdamKennisgeving ontwerpbeschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

  Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-27656)

  21-01-2022Rotterdamverleende standplaatsvergunning Proveniersplein t.o nr 22

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-25605)

  21-01-2022RotterdamVerleende omgevingsvergunning Sevillaweg 140

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-26973)

  21-01-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Schiedamseweg 87C

  Betreft: Overig (gmb-2022-26808)

  21-01-2022RotterdamVerleende omgevingsvergunning Vijverweg 50

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-26982)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.