Geweigerde omgevingsvergunning Geuneburg 33 (Rotterdam)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 26 november 2021, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


geweigerde omgevingsvergunning Geuneburg 33

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft geweigerd. (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Geuneburg 33 , 3085KW , de omgevingsvergunning is geweigerd voor de activiteit Bouwen voor

het realiseren van een serre op een uitbouw op de locatie Geuneburg 33 (Grondslag: Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, eerste lid, onder a)

( datum besluit 23-11-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.08.00379 )

Bezwaar bij geweigerde reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
24-01-2022RotterdamKennisgeving ontwerpbeschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-27656)

21-01-2022Rotterdamverleende standplaatsvergunning Proveniersplein t.o nr 22

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-25605)

21-01-2022RotterdamVerleende omgevingsvergunning Sevillaweg 140

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-26973)

21-01-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Schiedamseweg 87C

Betreft: Overig (gmb-2022-26808)

21-01-2022RotterdamVerleende omgevingsvergunning Vijverweg 50

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-26982)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.