Verleende omgevingsvergunning Glinthorst 45 (Rotterdam)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 26 november 2021, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


verleende omgevingsvergunning Glinthorst 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Glinthorst 45 , 3085VH , het realiseren van een dakopbouw met een dakterras.

( datum besluit 23-11-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.09.00614)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
19-01-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Schiedamseweg 220C

Betreft: Overig (gmb-2022-22518)

19-01-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Narcissenstraat 105B

Betreft: Overig (gmb-2022-22505)

19-01-2022Rotterdamverleende omgevingsvergunning nabij Korperweg 6

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-22940)

19-01-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Wijnhaven 31A

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-22114)

19-01-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Pieter de Raadtstraat 3B

Betreft: Overig (gmb-2022-21848)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.