Aanvragen omgevingsvergunning (Eygelshoven)

Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 24 november 2021, betreffende een object gelegen in Eygelshoven.

informatie alleen over eygelshoven

Inhoud Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 32, 6471VX (d.d. 24.10.2021)

 • 2. Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, het bouwen van een nieuwe garage en het uitbreiden van de bestaande woning op de locatie Veldkuilstraat 23, 6462 BA (d.d. 08.11.2021)

 • 3. Het kappen van 18 bomen op de locatie Caspar Sprokelstraat (kadastraal perceel E5586) (d.d. 09.11.2021)

 • 4. Het kappen van 12 bomen op de locatie Jan Steenstraat (kadastraal perceel G1851) (d.d. 10.11.2021)

 • De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

  Kerkrade, 24 november 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Eygelshoven:

  DatumBetreftOnderwerp
  06-04-2022EygelshovenVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-151595)

  29-12-2021EygelshovenBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-480244)

  15-12-2021EygelshovenVerleende omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-450249)

  24-11-2021EygelshovenAanvragen omgevingsvergunning

  Betreft: Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-418974)

  10-11-2021EygelshovenIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2021-396188)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.