Verleende omgevingsvergunningen (Kerkrade)

Bouwvergunning omgevingsvergunning reclamevergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 24 november 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning reclamevergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Verleende omgevingsvergunningen

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1. Het realiseren van twee doorbraken in dragende wanden op de locatie Zonstraat 33, 6463 AA (d.d. 11.11.2021)

 • 2. Het vervangen van het bestaande dak door een plat dak op de locatie Hoofdstraat 6, 6461 CP (d.d. 12.11.2021)

 • 3. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 52, 6471 VZ (d.d. 15.11.2021)

 • 4. Het wijzigen van het pand t.b.v. het vestigen van een winkel met werkplaats voor herstel van brocante spullen op de locatie Pastoor Theelenstraat 19, 6466 JG (d.d. 15.11.2021)

 • 5. Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het realiseren van een aanbouw t.p.v. de bestaande overkapping op de locatie Bosstraat 27, 6462 AS (d.d. 16.11.2021)

 • 6. Het uitbreiden van de woning en het realiseren van een inpandig zwembad op de locatie Marjolein 30, 6467 HM (d.d. 17.11.2021)

 • 7. Het vervangen van twee bewegwijzeringsborden door zuilen op de locatie Ir. van Dieststraat 10, 6466 NA (d.d. 17.11.2021)

 • 8. Het plaatsen van een airco op het balkon op de locatie Kerkplein 36, 6461 EG (d.d. 17.11.2021)

 • 9. Het aanleggen van een inrit op de locatie Gravenweg 54, 6471 VZ (d.d. 18.11.2021)

 • De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

  Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

  U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

  U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Kerkrade, 24 november 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

  19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

  19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

  12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

  12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.