Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuwestad 21 Leeuwarden, (11049388) plaatsen van een steiger, van 15 t/m 19 november 2021, verzenddatum 09-11-2021.

Overig gepubliceerd door de Gemeente Leeuwarden op 17 november 2021, betreffende een object gelegen in Leeuwarden.

informatie alleen over leeuwarden

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Leeuwarden


Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuwestad 21 Leeuwarden, (11049388) plaatsen van een steiger, van 15 t/m 19 november 2021, verzenddatum 09-11-2021.

Inzage:De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf 18 november:in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur) / (Vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons callcenter via telefoonnummer 14058. Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.

Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaand besluit. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter “verzenddatum”). In uw bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van het besluit (dossiernummer het nummer tussen haakjes) en de gronden van uw bezwaar. Kijk voor meer informatie over bezwaarschrift indienen op www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Uitzondering alcoholvergunning, gedoogverklaring, exploitatievergunning, terrasvergunningen, ontheffing artikel 35 Alcoholwet en evenementenvergunning, richten aan: burgemeester van Leeuwarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Leeuwarden:

DatumBetreftOnderwerp
19-01-2022LeeuwardenVerleende omgevingsvergunning Tylkedam 19 Leeuwarden, (11049384) plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 06-01-2022.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-20386)

19-01-2022LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning Slauerhoffweg 6 Leeuwarden, (11050328) realiseren van nieuwe in- en uitrit.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-20286)

19-01-2022LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning Lenteklokje 42 Leeuwarden, (11050330) plaatsen van een extra raam aan de voorzijde van de woning.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-20264)

19-01-2022LeeuwardenVerdaagde aangevraagde vergunning Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg Leeuwarden, (11049631) kappen van bomen, einddatum 25-02-2022 , (11049356) plaatsen van een erfafscheiding/overkapping, einddatum 13-02-2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-20339)

19-01-2022LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning Oldegalileën 221 Leeuwarden, (11050338) plaatsen van een dakkapel.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-20270)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.