Aanvragen omgevingsvergunning (Kerkrade)

Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning reclamevergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 17 november 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning reclamevergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1. Het plaatsen van een schuilstal op de locatie Bernard Pothaststraat (kadastraal perceel N1008) (d.d. 17.10.2021)

 • 2. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Kaalheidersteenweg 192, 6467 AG (d.d. 20.10.2021)

 • 3. Het vervangen van de condensor op de locatie Portbeemden 1, 6471 EX (d.d. 21.10.2021)

 • 4. Het kappen van een boom op de locatie Graverstraat 118, 6466 KZ (d.d. 21.10.2021)

 • 5. Het plaatsen van een erfafscheiding in de voortuin op de locatie Eurenderstraat 24, 6467 CS (d.d. 26.10.2021)

 • 6. Het bouwwerk brandveilig gebruiken t.b.v. het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar op de locatie Spekhofstraat 15, 6466 LZ (d.d. 26.10.2021)

 • 7. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 28, 6471 VX (d.d. 27.10.2021)

 • 8. Het realiseren van twee dakkapellen op de locatie Kokelestraat 104, 6462 EV (d.d. 27.10.2021)

 • 9. Het gedeeltelijk wijzigen van de bestaande JUMBO handelsreclame op de locatie Portbeemden 1, 6471 EX (d.d. 02.11.2021)

 • 10. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Kremerstraat 108, 6466 JC (d.d. 03.11.2021)

 • 11 Het bouwen van een woning op de locatie Vinkerstraat (kadastraal perceel L2093) (d.d. 05.11.2021)

 • 12 Het plaatsen van nieuwe kozijnen en het realiseren van een woning op de locatie Akerstraat 93, 6466 HD (d.d. 06.11.2021)

 • De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

  Kerkrade, 17 november 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

  19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

  19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

  12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

  12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.