Geweigerde omgevingsvergunningen (Kerkrade)

Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 17 november 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Geweigerde omgevingsvergunningen

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen geweigerd en deze beslissing op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1. Het kappen van een Robinia pseudoacacia en een Betula pendula op de locatie Tunnelweg 92, 6468 EK (d.d. 03.11.2021)

 • 2. Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het bedrijfsmatig bereiden van maaltijden voor bezorging op de locatie Wackersstraat 120, 6471 KE (d.d. 05.11.2021)

 • 3. Het kappen van twee bomen op de locatie Eygelshovergracht 46, 6464 GB (d.d. 09.11.2021)

 • 4. het verbouwen van het bestaande woonhuis tot twee grondgebonden woningen en het wijzigen van de gevelopeningen in de voorgevel op de locatie Niersprinkstraat 89, 6461 AR (d.d. 10.11.2021)

 • De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

  Een bezwaar schorst echter niet de werking van het besluit.

  U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041 HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

  U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Kerkrade, 17 november 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

  19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

  19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

  12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

  12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.