Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (Kerkrade)

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 17 november 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

Het college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvragen zijn ingetrokken op verzoek van de aanvrager:

 • 1. Het verbouwen van het woonhuis tot een groepszorgwoning/begeleid wonen voor jongeren, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, het bouwen van een nieuwe garage en het brandveilig gebruiken van het pand op de locatie Veldkuilstraat 23, 6462 BA

 • Alle stukken kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier.

  Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

  Kerkrade, 17 november 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

  19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

  19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

  12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

  12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.