Verleende Reguliere Omgevingsvergunning, Scharendijke, de Lelie 20

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 11 november 2021, betreffende een object gelegen in Scharendijke.

informatie alleen over scharendijke

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland


Verleende Reguliere Omgevingsvergunning, Scharendijke, de Lelie 20

Verleende Reguliere omgevingsvergunning, Scharendijke, de Lelie 20.

Zaakomschrijving: het verbouwen van een bedrijfspand

Zaaknummer: 471011

Beschikking datum verzonden: 9-11-2021

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. U kunt digitaal een bezwaar indienen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het webformulier bevat het bezwaar automatisch de benodigde gegevens.

U kunt ook schriftelijk een bezwaar indienen. Het bezwaar dient u te richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook langs digitale weg het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtbank.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Voor verdere informatie en eventueel bezwaar kunt u terecht op onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenterubriek


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Scharendijke:

DatumBetreftOnderwerp
04-05-2022ScharendijkeAanvraag Omgevingsvergunning, Scharendijke, De Achthoek 74

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-200327)

16-02-2022ScharendijkeEvenementenvergunning verleend, Scharendijke, strand

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-69011)

29-12-2021ScharendijkeVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Scharendijke, Kapelleweg 8 a

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-480426)

24-12-2021ScharendijkeKennisgeving wijzigingsplan Grevelingenlaan 4 te Scharendijke

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2021-458240)

21-12-2021ScharendijkeAanvraag Omgevingsvergunning, Scharendijke, Kapelleweg/Ringdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-463470)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.