Verleende omgevingsvergunning Ninnesweg (nabij 140A) Panningen, kadastraal bekend HDN01, sectie T, nr 59 (Gemeente Peel en Maas)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 19 mei 2021

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


verleende omgevingsvergunning Ninnesweg (nabij 140A) Panningen, kadastraal bekend HDN01, sectie T, nr 59

De gemeente Peel en Maas heeft op 18 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuilstal op de locatie Ninnesweg (nabij 140A) Panningen, kadastraal bekend HDN01, sectie T, nr 59. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942370567. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouw

 • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-06-2021Maasbreemelding inrit Venloseweg 10 te Maasbree

  Betreft: Overig (gmb-2021-195079)

  22-06-2021Meijelsloopmelding Churchilllaan 61 te Meijel

  Betreft: Meldingen (gmb-2021-195039)

  22-06-2021Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Weidebos Helden perceel G 7591

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-195064)

  22-06-2021MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Breetse Peelweg 16 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-194519)

  22-06-2021Maasbreeverleende omgevingsvergunning Schachtoven 3 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-194629)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.