Verleende omgevingsvergunning Karreweg-Noord 10 te Kessel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 23 april 2021, betreffende een object gelegen in Kessel.

informatie alleen over kessel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


verleende omgevingsvergunning Karreweg-Noord 10 te Kessel

De gemeente Peel en Maas heeft op 22 april 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een loods op de locatie Karreweg-Noord 10 te Kessel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942287285. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouw

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 april 2021 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kessel:

  DatumBetreftOnderwerp
  07-05-2021KesselAanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 50 te Kessel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-138966)

  05-05-2021KesselOmgevingsvergunning Camperplaats Maasstraat 66 te Kessel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-137500)

  01-05-2021Kesselsloopmelding Lindelaan 36 te Kessel

  Betreft: Meldingen (gmb-2021-134078)

  27-04-2021Kesselsloopmelding Dijk 2 te Kessel

  Betreft: Meldingen (gmb-2021-128781)

  23-04-2021Kesselmelding Wet Milieubeheer Karreweg-Noord 10 te Kessel

  Betreft: Overig (gmb-2021-126283)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.