Verleende omgevingsvergunning De Bouw 118, Bovenkarspel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Stede Broec op 27 februari 2021, betreffende een object gelegen in Bovenkarspel.

informatie alleen over bovenkarspel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Stede Broec


Verleende omgevingsvergunning De Bouw 118, Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend:

Locatie: De Bouw 118, Bovenkarspel

Voor: het realiseren van een liftsparing in de woning

Datum verzonden: 24 februari 2021

Bezwaarmogelijkheid

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA, Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 • 1. uw naam, adres

 • 2. de datum

 • 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

 • Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

  Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en indien van toepassing uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

  Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

  Informatie over het besluit

  Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 510 111.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bovenkarspel:

  DatumBetreftOnderwerp
  15-04-2021BovenkarspelKennisgeving ontvangst melding, Hoofdstraat 244, 1611AN Bovenkarspel

  Betreft: Overig (gmb-2021-115315)

  15-04-2021BovenkarspelKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burgemeester van Bredastraat 9, 1611CR Bovenkarspel

  Betreft: Overig (gmb-2021-114638)

  15-04-2021BovenkarspelAanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Bredastraat 9, Bovenkarspel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-114528)

  13-04-2021BovenkarspelKennisgeving ontvangst aanvraag Hoofdstraat 96, Bovenkarspel

  Betreft: Overig (gmb-2021-111373)

  13-04-2021BovenkarspelAanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 195, Bovenkarspel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-111967)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.