Verleende Omgvingsvegunning: Drogteropslagen, Noorderhof 6: het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van 2 jaar (19-01-2021)

Overig gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 28 januari 2021, betreffende een object gelegen in Drogteropslagen.

informatie alleen over drogteropslagen

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente De Wolden


Verleende Omgvingsvegunning: Drogteropslagen, Noorderhof 6: het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van 2 jaar (19-01-2021)

datum verleend: 19-01-2021

Bezwaar

Tegen de bovenstaande beschikkingen kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.

Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Drogteropslagen:

DatumBetreftOnderwerp
04-03-2021DrogteropslagenVerlengen Besistermijn: Drogteropslagen, Noorderhof 8 (voorlopig adres | kavel 2): bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2021-62100)

25-02-2021DrogteropslagenDe volgende omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten: Drogteropslagen, Drogteropslagen 42a: uitbreken van een draagmuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-53850)

18-02-2021DrogteropslagenVerleende omgevingsvergunning: Drogteropslagen, Drogteropslagen 48a: plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-46037)

04-02-2021DrogteropslagenVerleende omgevingsvergunning: Drogteropslagen, Drogteropslagen 13: vervangen van de vrijstaande gebouwen door een nieuw te bouwen schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-29969)

28-01-2021DrogteropslagenVerleende Omgvingsvegunning: Drogteropslagen, Noorderhof 6: het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van 2 jaar (19-01-2021)

Betreft: Overig (gmb-2021-22369)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.