Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Het realiseren van een berging, terrasoverkapping, erfafscheiding en het verbreden van de oprit., Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 26 januari 2021, betreffende een object gelegen in Breda.

informatie alleen over breda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Breda


Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Het realiseren van een berging, terrasoverkapping, erfafscheiding en het verbreden van de oprit., Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2020-007061

Verzenddatum besluit: 21-01-2021

Locatie: Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Projectomschrijving: Het realiseren van een berging, terrasoverkapping, erfafscheiding en het verbreden van de oprit.

Deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breda:

DatumBetreftOnderwerp
16-05-2022BredaBesluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Alcoholwetvergunning Reigerstraat 22 4811XB Breda

Betreft: Overig (gmb-2022-219242)

13-05-2022BredaAanvraag evenementenvergunning, Wielerronde Moleneind, Takkebijsters Breda

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-216920)

13-05-2022BredaBesluit op aanvraag nieuwe Alcoholwetvergunning Grote Markt 50 4811XS Breda

Betreft: Overig (gmb-2022-215429)

12-05-2022BredaVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren van een kantoorgebouw, Franse Akker 8 4824AK Breda, District West Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-213809)

12-05-2022BredaIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de aanbouw, Oosterhoutseweg 3 4817MX Breda, District Oost Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-213402)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.