Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Maatschap F. de Kok en A. Dekker (Gemeente Borsele)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borsele op 26 januari 2021

informatie alleen over gemeente borsele

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Borsele


Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Maatschap F. de Kok en A. Dekker

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij aan Maatschap F. de Kok en A. Dekker, gelegen aan de Nieuwe Kraaijertsedijk 22 te Lewedorp, een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor de verandering van een veehouderij.

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 4 maart 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 maart 2021 tegen deze omgevingsvergunning(en) schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200502/00257337.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Borsele:

DatumBetreftOnderwerp
02-03-2021Gem. BorseleGemeente Borsele - Elektrische laadpalen - Gemeente Borsele

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2021-10614)

27-02-2021NieuwdorpAanvraag omgevingsvergunning, Korenweg 13 in Nieuwdorp

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-59687)

27-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Talingstraat 11 in Heinkenszand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-60260)

27-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Zangvogelstraat 15 in Heinkenszand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-59682)

27-02-2021's-HeerenhoekAanvraag omgevingsvergunning, Pakhuisstraat 4 in 's-Heerenhoek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-60263)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.