Verlenen omgevingsvergunning, Stelleplas 70 in Heinkenszand

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borsele op 26 januari 2021, betreffende een object gelegen in Heinkenszand.

informatie alleen over heinkenszand

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Borsele


verlenen omgevingsvergunning, Stelleplas 70 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO-2020-1401

Besluit datum: 20 januari 2021

Projectomschrijving: het slopen van het bestaande chalet en het plaatsen van 2 nieuwe chalets

Bestaande uit:

 • Bouw

 • Bezwaar maken

  De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Borsele. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduende 6 weken na de dag waarop de vegunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Heinkenszand:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Talingstraat 11 in Heinkenszand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-60260)

  27-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Zangvogelstraat 15 in Heinkenszand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-59682)

  23-02-2021Heinkenszandverlenen omgevingsvergunning, Hof van Zeeland 136 in Heinkenszand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-52900)

  17-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Hof van Zeeland 136 in Heinkenszand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-48095)

  13-02-2021HeinkenszandAanvraag omgevingsvergunning, Vroonhoek 3 in Heinkenszand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-43479)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.