Verleende huisnummerbesluit – intrekking nummeraanduiding / Sintelstraat 25, 6051 BL te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 4 januari 2021 / het wijzigen van een kantoorgebouw naar appartementen

Overig gepubliceerd door de Gemeente Maasgouw op 15 januari 2021, betreffende een object gelegen in Maasbracht.

informatie alleen over maasbracht

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Maasgouw


Verleende huisnummerbesluit – intrekking nummeraanduiding / Sintelstraat 25, 6051 BL te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 4 januari 2021 / het wijzigen van een kantoorgebouw naar appartementen

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na de dag van de verzending van de WABO-vergunning aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan - indien onverwijlde spoed vereist is - een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een bezwaarschrift worden ingediend.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maasbracht:

DatumBetreftOnderwerp
26-02-2021MaasbrachtAanvraag omgevingsvergunning / Rijnaakstraat 10, 6051 GX te Maasbracht / Maasgouw / ingekomen 17 februari 2021 / het plaatsen van een poort

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-53418)

26-02-2021MaasbrachtVerlengen beslistermijn / Rondestraat 7, 6051 BW te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 18 februari 2021 / het uitbreiden van een woonhuis

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-53494)

19-02-2021MaasbrachtVerlengen beslistermijn / Hoofdstraat 34, 6051 AL te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 11 februari 2021 / het wijzigen van het Bestemmingsplan van Horeca naar Wonen

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-45461)

19-02-2021MaasbrachtAanvraag omgevingsvergunning / Hoofdstraat, Kloosterstraat, Haverkamp, Kromstraat en Battenweg, 6051 - te Maasbracht / Maasgouw / ingekomen 8 februari 2021 / het vervangen van riolering, aanleggen van een rotonde en reconstructie van diverse straten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-45448)

12-02-2021MaasbrachtAanvraag omgevingsvergunning / Molenweg 23, 6051 HG te Maasbracht / Maasgouw / ingekomen 3 februari 2021 / het plaatsen van een handelsreclame ten behoeve van een geldautomaat binnen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-37396)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.