Verleende omgevingsvergunning Eerselsberg te Maasbree

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 5 december 2020, betreffende een object gelegen in Maasbree.

informatie alleen over maasbree

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


Verleende omgevingsvergunning Eerselsberg te Maasbree

De gemeente Peel en Maas heeft op 2 december 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van ecologische voorzieningen op en nabij viaduct Eerselsberg over de Rijksweg A67 op de locatie Eerselsberg te Maasbree. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1894/2020/2284454. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Kap

 • Uitvoeren van een werk

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 december 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maasbree:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-01-2021Maasbreeverleende omgevingsvergunning Venloseweg 25A, 25B1 t/m 25B23 Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-17428)

  19-01-2021MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Dubbroek 10 a te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-14141)

  15-01-2021MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Acaciahof 7 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-11482)

  14-01-2021MaasbreeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Baarlosestraat 2 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-10016)

  14-01-2021Maasbreesloopmelding Wilhelminalaan 8 te Maasbree

  Betreft: Meldingen (gmb-2021-10030)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.