Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van 2 vrijstaande bergingen, Tholen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 2 december 2020

informatie alleen over gemeente tholen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tholen


Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van 2 vrijstaande bergingen, Tholen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van 2 vrijstaande bergingen

Locatie: Oesterdam 271 en 289 te Tholen

Datum verlening: 26 november 2020

Verzonden op: 26 november 2020

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling ROVH, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Tholen:

DatumBetreftOnderwerp
27-01-2021Oud-VossemeerGemeente Tholen - Aanvraag inrit - F.D Rooseveltstraat te Oud-Vossemeer

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2021-4080)

27-01-2021PoortvlietGemeente Tholen - Aanvraag inrit - Zuidplantsoen te Poortvliet

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2021-4084)

26-01-2021Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Stavenisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-21507)

26-01-2021Gem. TholenVerleende omgevingsvergunning, het bouwen van een bijgebouw, Tholen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-22582)

21-01-2021Gem. TholenVerleende omgevingsvergunning, het bouwen van 4 woningen, Stavenisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-18294)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.