Vastgesteld bestemmingsplan Woning Molenheg 3 in Egchel

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 2 december 2020, betreffende een object gelegen in Egchel.

informatie alleen over egchel

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


Vastgesteld bestemmingsplan Woning Molenheg 3 in Egchel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 10-11-2020 het bestemmingsplan “Woning Molenheg 3 inEgchel” heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een garage/loods te realiseren ten behoeve van de reeds aanwezige woonfunctie op dit adres. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de gewenste ontwikkeling.

Termijn van inzage

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december 2020 gedurende zes weken voor beroep ter inzage en zijn raadpleegbaar via:

 • www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0212-VG01;

 • de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

 • vanwege Corona niet in te zien op het Huis van de Gemeente, indien daar toch noodzaak voor is verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

 • Beroep instellen

  Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen van 23-04-2020 tot en met 04-06-2020 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Vragen

  Voor meer informatie neemt u contact op metLaurie van Melickof een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Egchel:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-01-2021EgchelAanvraag omgevingsvergunning Huiskensweg 1 Egchel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-10000)

  08-01-2021EgchelAanvraag omgevingsvergunning Molenheg 3 te Egchel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-5053)

  01-01-2021Egchelverleende omgevingsvergunning Jacobusstraat 47 te Egchel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-353663)

  19-12-2020Egchelsloopmelding Linskesweg 44 te Egchel

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-336422)

  11-12-2020EgchelAanvraag omgevingsvergunning Roggelseweg 141 te Egchel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-327476)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.