Vaststellen bestemmingsplan (3.1 Wro) "Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1 te Maasbree" (Gemeente Peel en Maas)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 1 december 2020

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


Vaststellen bestemmingsplan (3.1 Wro) "Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1 te Maasbree"

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op 10 november 2020 het bestemmingsplan "Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1 te Maasbree" vastgesteld voor de locatie Olivier van Noortweg 1 te Maasbree.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van het wijzigen van de geldende bestemming 'natuur' in de bestemming 'gemengd' (zoals deze ook geldt op de rest van het terrein) voor de locatie Olivier van Noortweg 1 te Maasbree.

Inzien ontwerp-bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt vanaf 23 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage.

Het bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nlvia het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0227-VG01

 • vanwege Corona-maatregelen is het plan niet in te zien op het Huis van de Gemeente, indien daar toch noodzaak voor is verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

 • Beroep instellen

  Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen vanaf 23 november 2020 gedurende 6 weken beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-01-2021Gem. Peel en MaasAanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:54 APV t.b.v. preventief fouilleren gemeente Peel en Maas

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-27932)

  28-01-2021Gem. Peel en MaasNoodverordening wanordelijkheden Gemeente Peel en Maas januari 2021

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-27958)

  28-01-2021Panningenverleende omgevingsvergunning Ringovenstraat 45 te Panningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-24689)

  28-01-2021GrashoekOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Kievit 29 te Grashoek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-24770)

  28-01-2021Maasbreeverleende omgevingsvergunning Kuiloven 4 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-24744)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.