Vaststellen bestemmingsplan (3.1 Wro) "Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1 te Maasbree" (Gemeente Peel en Maas)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 1 december 2020

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Overig:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op 10 november 2020 het bestemmingsplan "Partiële herziening Trafficport, Olivier van Noortweg 1 te Maasbree" vastgesteld voor de locatie Olivier van Noortweg 1 te Maasbree.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van het wijzigen van de geldende bestemming 'natuur' in de bestemming 'gemengd' (zoals deze ook geldt op de rest van het terrein) voor de locatie Olivier van Noortweg 1 te Maasbree.

Inzien ontwerp-bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt vanaf 23 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage.

Het bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nlvia het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0227-VG01

 • vanwege Corona-maatregelen is het plan niet in te zien op het Huis van de Gemeente, indien daar toch noodzaak voor is verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

 • Beroep instellen

  Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen vanaf 23 november 2020 gedurende 6 weken beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-01-2021Gem. Peel en MaasVoornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Betreft: Overig (gmb-2021-19359)

  22-01-2021PanningenAanvraag omgevingsvergunning Vosberg 7 (nabij) te Panningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-18925)

  22-01-2021Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Napoleonsbaan Zuid 39a Baarlo

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-18902)

  22-01-2021BeringeAanvraag omgevingsvergunning Peelstraat 35 te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-18928)

  22-01-2021MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Lang Hout 4 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-18918)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.