Omgevingsvergunning – uitgebreid - ontwerp (De Boterpot 7 te Merselo)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venray op 27 november 2020, betreffende een object gelegen in Merselo.

informatie alleen over merselo

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Venray


Omgevingsvergunning – uitgebreid - ontwerp (De Boterpot 7 te Merselo)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een besluit te nemen op de aanvraag De Boterpot 7 te Merselo - het oprichten van een ligboxenstal en het realiseren van een sleufsilo (HZ-OMV-2020-0318).

Dit voorgenomen besluit betreft de activiteit(en):

 • Bouw

 • Handelen in strijd met regels RO

 • Milieu (vergunning)

 • U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 27 november 2020. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijze kunt u indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar https://www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.

  namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

  Ingrid Starmans


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Merselo:

  DatumBetreftOnderwerp
  09-04-2021MerseloOmgevingsvergunning – regulier – verleend (De Boterpot 7 te Merselo)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-107396)

  09-04-2021MerseloOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Beekweg 56 te Merselo)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-109241)

  02-04-2021MerseloOmgevingsvergunning – regulier – verleend (Haag 16 A en 16 B te Merselo)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-101669)

  19-03-2021MerseloOmgevingsvergunning - regulier - beslistermijn verlengd (De Boterpot 7 te Merselo)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-83374)

  19-03-2021MerseloOmgevingsvergunning – regulier – verleend (Kleindorp 32 te Merselo)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-83375)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.