Vaststelling PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord (Gemeente Peel en Maas)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 26 november 2020

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


Vaststelling PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op 16 november 2020 de PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord vastgesteld.

Toelichting

De PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord is een gemeenschappelijke kaart van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en vormt een aanvulling op de eerder dit jaar vastgestelde Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord. Hierdoor is er nu sprake van een volledige Bodemkwaliteitskaart waardoor het beleid voor hergebruik van grond volledig kan worden benut en grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk wordt gemaakt.

Ter inzage

De PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord ligt vanaf 26 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de vaststelling van de kaart, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u de vaststelling door. Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 november 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor verdere informatie over de kaart kunt u contact opnemen met de heer Roel Janssen van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

Panningen,

25 november 2020

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

DatumBetreftOnderwerp
21-01-2021Gem. Peel en Maassloopmelding Ninnesweg 111 te Panningen

Betreft: Meldingen (gmb-2021-16836)

21-01-2021Gem. Peel en Maassloopmelding Hoekerstraat 6A te Egchel

Betreft: Meldingen (gmb-2021-16839)

21-01-2021Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 25 te Meijel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-16851)

21-01-2021Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 84 te Panningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-16843)

21-01-2021Gem. Peel en Maasverleende omgevingsvergunning Venloseweg 25A, 25B1 t/m 25B23 Maasbree

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-17428)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.