Vaststelling PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord (Gemeente Peel en Maas)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 26 november 2020

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Overig:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op 16 november 2020 de PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord vastgesteld.

Toelichting

De PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord is een gemeenschappelijke kaart van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en vormt een aanvulling op de eerder dit jaar vastgestelde Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord. Hierdoor is er nu sprake van een volledige Bodemkwaliteitskaart waardoor het beleid voor hergebruik van grond volledig kan worden benut en grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk wordt gemaakt.

Ter inzage

De PFAS-Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord ligt vanaf 26 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de vaststelling van de kaart, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u de vaststelling door. Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 november 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor verdere informatie over de kaart kunt u contact opnemen met de heer Roel Janssen van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

Panningen,

25 november 2020

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

DatumBetreftOnderwerp
20-01-2021Meijelverleende omgevingsvergunning Meester Jochemsstraat 35 te Meijel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-15539)

20-01-2021Gem. Peel en Maassloopmelding Zandberg 3 te Helden

Betreft: Meldingen (gmb-2021-15540)

20-01-2021HeldenAanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 12 te Helden

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-15538)

20-01-2021Kesselmelding Wet Milieubeheer Heldenseweg 20 te Kessel

Betreft: Overig (gmb-2021-15748)

20-01-2021Kesselsloopmelding Donk 2A te Kessel

Betreft: Meldingen (gmb-2021-15541)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.