Intrekking omgevingsvergunning Hoevenstraat 2 te Beringe

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 24 november 2020, betreffende een object gelegen in Beringe.

informatie alleen over beringe

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas


Intrekking omgevingsvergunning Hoevenstraat 2 te Beringe

De gemeente Peel en Maas heeft op 19 november 2020 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor een pluimveehouderij op de locatie Hoevenstraat 2 te Beringe op verzoek van de vergunningshouder in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 18942262427. De ingetrokken vergunning betreft de volgende onderdelen:

 • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

 • Meer informatie?

  Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Voormeer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 20 november 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermondvia http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Beringe:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-01-2021BeringeAanvraag omgevingsvergunning Kievit 2 te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9688)

  25-12-2020Beringeverleende omgevingsvergunning Vreedepeelweg 25 te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-346831)

  25-12-2020Beringeverleende omgevingsvergunning Kaumeshoek 6A te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-346842)

  17-12-2020Beringemelding Wet Milieubeheer De Oude Kooien 2 te Beringe

  Betreft: Overig (gmb-2020-332374)

  10-12-2020BeringeAanvraag omgevingsvergunning Kaumeshoek 6A te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-324436)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.