Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuur en erfafscheiding en het veranderen van een bestaande in- of uitrit, Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 17 november 2020, betreffende een object gelegen in Breda.

informatie alleen over breda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Breda


Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuur en erfafscheiding en het veranderen van een bestaande in- of uitrit, Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-005355

Verzenddatum besluit: 12-11-2020

Locatie: Graaf Hendrik III laan 4 4819CH Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een schuur en erfafscheiding en het veranderen van een bestaande in- of uitrit

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot buiten behandeling stellen van de aanvraag omgevingsvergunning binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breda:

DatumBetreftOnderwerp
16-05-2022BredaBesluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Alcoholwetvergunning Reigerstraat 22 4811XB Breda

Betreft: Overig (gmb-2022-219242)

13-05-2022BredaAanvraag evenementenvergunning, Wielerronde Moleneind, Takkebijsters Breda

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-216920)

13-05-2022BredaBesluit op aanvraag nieuwe Alcoholwetvergunning Grote Markt 50 4811XS Breda

Betreft: Overig (gmb-2022-215429)

12-05-2022BredaVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren van een kantoorgebouw, Franse Akker 8 4824AK Breda, District West Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-213809)

12-05-2022BredaIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de aanbouw, Oosterhoutseweg 3 4817MX Breda, District Oost Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-213402)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.