Herstelbesluit bestemmingsplan 'Dunningen, 4e fase, de Wijk' (Gemeente De Wolden)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 12 november 2020

informatie alleen over gemeente de wolden

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase, de Wijk’ opnieuw vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit herstelbesluit volgt op de uitspraak van 22 juli 2020 (nummer 201903087/1/R3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 28 februari 2019.

Het herstelbesluit

De gemeenteraad heeft met de genoemde uitspraak de opdracht gekregen om het besluit aan te passen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. Hieraan is uitvoering gegeven. Wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn:

 • 1. Een aanpassing van de verbeelding door het plangebied iets te vergroten met de bestemming “Verkeer” om de doorgang van de Oosterakker vanuit Dunningen 3e fase naar Dunningen 4e fase mogelijk te maken;

 • 2. Een aanpassing van de verbeelding door een deel van de groenbestemming (grenzend aan het plan “Dunningen, 3e fase, de Wijk” en de noordelijke strook ten westen van de levensloopbestendige woningen) te voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van groen wadi” en hieraan in de regels (artikel 6.5.1) een voorwaardelijke verplichting koppelen zodat voldoende waterberging zowel op de verbeelding als in de regels geborgd is.

 • Ter inzage

  Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 ter inzage. Inzien kan via:

 • 1. Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk. Mocht het voor u noodzakelijk om bij de balie de stukken in te zien, dan wordt u verzocht om een afspraak te maken. Hiervoor belt u 14 0528;

 • 2. De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;

 • 3. www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID-nummer: NL.IMRO.1690.BP00409-0402.

 • Beroep

  Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen (herstelbesluit) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500AE, ’s-Gravenhage. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 28 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Dunningen, 4e fase, de Wijk”, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente De Wolden:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-01-2021Ruineningekomen aanvraag: Ruinen, Oude Benderseweg 11: bouwen van 2 eco-cottages en een familiehuis

  Betreft: Overig (gmb-2021-22285)

  28-01-2021Ruinerwoldingekomen aanvraag: Ruinerwold, Dokter Larijweg 113: renoveren van het dak en het plaatsen van dakramen (14-01-2021)

  Betreft: Overig (gmb-2021-22290)

  28-01-2021Gem. De WoldenDe Wolden - Gemeente De Wolden - Defensieweg

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2021-3710)

  28-01-2021DrogteropslagenVerleende Omgvingsvegunning: Drogteropslagen, Noorderhof 6: het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van 2 jaar (19-01-2021)

  Betreft: Overig (gmb-2021-22369)

  28-01-2021Koekangeingekomen aanvraag: Koekange, Marter 4: plaatsen van zonnepanelen als landopstelling-

  Betreft: Overig (gmb-2021-22277)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.