Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Genhoes 19 1082BC Amsterdam

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 4 november 2020, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam


Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Genhoes 19 1082BC Amsterdam

Geweigerd

Genhoes 19, 1082BC Amsterdam: voor het realiseren van een daklaag en uitbouw aan de rechtergevel alsmede het dichtzetten van het balkon aan de achtergevelen het bouwkundig splitsen van het gebouw Genhoes 19 met bestemming daarvan tot drie zelfstandige woningen, verzonden op 30 oktober 2020. Dossiernummer Z2020-Z000651, OLO-nummer 5052851.

Het besluit en de stukken liggen, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van Stadsdeel Zuid. De adresgegevens en openingstijden van de stadsloketten vindt u op www.amsterdam.nl/adressengids.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent bij het besluit, vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. De datum van ter inzage legging is de datum van deze publicatie. U moet wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of gegronde redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Amsterdam

sector bestuursrecht

Postbus 75399

1070 AJ Amsterdam

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Vermeld in uw beroepschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening;

- het besluit waartegen u beroep maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

- waarom u beroep maakt.

Schorsende werking

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u beroep instelt geldig blijft totdat over uw beroep is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
04-07-2022AmsterdamAanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Achillesstraat 15-H 1076PT Amsterdam

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-303099)

04-07-2022AmsterdamBesluit omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Achillesstraat 15-H 1076PT Amsterdam

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-303098)

04-07-2022AmsterdamVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vondelpark 2A 1071AA Amsterdam

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-302223)

04-07-2022AmsterdamBesluit ontheffing geluidvoorschriften en openingstijden Verleend Dorpsstraat Holysloot 38

Betreft: Overig (gmb-2022-300723)

04-07-2022AmsterdamBesluit omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Herman Gorterstraat 3 1077WD Amsterdam

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-302101)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.