Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Schutsboom 65 in Bergeijk, plaatsen van een carport

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 28 oktober 2020, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiƫle uitgave van de gemeente Bergeijk


Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Schutsboom 65 in Bergeijk, plaatsen van een carport

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1538

Datum ontvangst: 22 oktober 2020

Omschrijving: Schutsboom 65 in Bergeijk, plaatsen van een carport

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

DatumBetreftOnderwerp
03-12-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Eerselsedijk 40 in Bergeijk, bouwen van een overkapping/tribune

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-317596)

03-12-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Sint Gerardusweg 23 in Bergeijk, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (starten van een B&B in de garage)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-317601)

02-12-2020BergeijkOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Bredasedijk 24 in Bergeijk veranderen van het bedrijf, fase 1 (plaatsen luchtwasser, opnemen mestbewerking en vervangen van 2 stallen door 1 nieuwe varkensstal)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-314963)

01-12-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Meibloemstraat 6 in Bergeijk, bouwen van een dakopbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-314140)

28-11-2020BergeijkIngekomen melding lozing buiten inrichting, Kerkpad in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2020-312229)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.