Verleende omgevingsvergunning Helling 59 te Baarlo (Gemeente Peel en Maas)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 21 oktober 2020

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiƫle uitgave van de gemeente Peel en Maas


verleende omgevingsvergunning Helling 59 te Baarlo

De gemeente Peel en Maas heeft op 15 oktober 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (ged. wijzigen verleende omgevingsvergunning1894/2019/1463456) op de locatie Helling 59 te Baarlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942243933. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouw

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 16 oktober 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-11-2020Gem. Peel en MaasVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-311952)

  28-11-2020Panningensloopmelding Industrieterrein Panningen 4 te Panningen

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-311954)

  27-11-2020Panningenverleende omgevingsvergunning Markt 65 te Panningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-310582)

  27-11-2020Heldenverleende omgevingsvergunning Klaproos 24 te Helden

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-310578)

  27-11-2020MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 29 (achter) te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-310585)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.