Ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 13-15, Koekange”

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 17 september 2020, betreffende een object gelegen in Koekange.

informatie alleen over koekange

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 13-15, Koekange “ ter inzage wordt gelegd gedurende 6 weken.

Het plan

Het plan betreft de nieuwbouw van één woning centraal op de percelen Dorpsstraat 13-15 in Koekange.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken, waaronder de M.e.r.-aanmeldingsnotitie, liggen met ingang van 17 september 2020 tot en met 28 oktober 2020 ter inzage voor iedereen. Inzien kan via:

 • 1. Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

 • 2. De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;

 • 3. www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID: NL.IMRO.1690.BP00465-0301.

 • Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open.

  Zienswijzen

  Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat er voor iedereen de gelegenheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het ontwerp in te dienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (tel.nr. 140528) een afspraak maken met Lysbeth Schockman van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Koekange:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-01-2021KoekangeIngetrokken aanvraag: Koekange, Oude Toldijk 4: kappen van een boom

  Betreft: Overig (gmb-2021-8491)

  14-01-2021KoekangeIngekomen aanvraag: Koekange, Eggeweg 8: verplaatsen van de uitrit/oprit

  Betreft: Overig (gmb-2021-8499)

  31-12-2020KoekangeVaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 13-15, Koekange

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-69137)

  17-09-2020KoekangeOntwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 13-15, Koekange”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-48061)

  03-10-2019KoekangeKoekange, Lynx 4

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.