Verleende vergunningen APV/evenementen (Gemeente Meppel)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Meppel op 17 september 2020

informatie alleen over gemeente meppel

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiƫle uitgave van de gemeente Meppel


Verleende vergunningen APV/evenementen

Het college van Burgemeester en Wethouders/De burgemeester heeft in de periode tot en met 11 september 2020 de volgende APV/evenementen vergunning verleend / bekendgemaakt (de datum van bekendmaking staat als eerste genoemd):

04-09 Haverstuk te Meppel, Burendag Haverstuk op 26 september 2020 , 17-10-20

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel, College van burgemeester en wethouders/de Burgemeester

Postbus 501

7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens opneemt. Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;

- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening

U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening brengt.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Meppel:

DatumBetreftOnderwerp
26-11-2020Gem. MeppelGemeente Meppel - Instellen inrijverbod - Keerlus bussen Jan Tooropstraat

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-61741)

26-11-2020Gem. MeppelVerleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 48

Betreft: Overig (gmb-2020-307338)

26-11-2020Gem. MeppelAanvragen omgevingsvergunningen week 48

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-307340)

26-11-2020Gem. MeppelVaststellen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Betreft: Overig (gmb-2020-307328)

26-11-2020Gem. MeppelVerleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 48

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-307337)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.