Gemeente Bergeijk – Uitschrijving P.P. Garbacik, geboren 14-12-1988 uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 4 augustus 2020

informatie alleen over gemeente bergeijk

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk


Gemeente Bergeijk – Uitschrijving P.P. Garbacik, geboren 14-12-1988 uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente gaat de onderstaande persoon ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Bergeijk (artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze persoon niet meer woont op het adres waar hij in de BRP van de gemeente Bergeijk staat ingeschreven. Hij wordt uitgeschreven omdat onbekend is wat zijn verblijfplaats is of naar welk land hij is gegaan.

Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden.

De volgende persoon wordt uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Geslachtsnaam en voorletter(s): Garbacik P.P.

Geboortedatum: 14-12-1988

Datum uitschrijving: 16-07-2020

Bezwaar maken?

Op grond van artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

Let erop dat u reageert binnen zes weken na de datum van deze publicatie

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • de redenen waarom u bezwaar maakt

 • uw handtekening

 • Stuur uw brief naar:

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

  Postbus 10.000

  5570 GA BERGEIJK

  Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

  Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de President van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

  Stuur u brief naar de:

  President van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch

  Sector bestuursrechtspraak

  Postbus 90125

  5200 MA ’S-HERTOGENBOSCH

  Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

  Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Bergeijk:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-11-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Burg Magneestraat 12 in Bergeijk, plaatsen van lichtreclame

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-310439)

  27-11-2020Gem. Bergeijkverleende APV vergunning, plein bij de kiosk, verkopen van oliebollen op 31 december 2020

  Betreft: Apv vergunning (gmb-2020-311545)

  27-11-2020Gem. BergeijkIngekomen aanvraag drank- en horecavergunning, Hof 6 in Bergeijk, uitoefenen van een horecabedrijf (De Gouden Leeuw)

  Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2020-310997)

  27-11-2020LuyksgestelIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Runderbochten 3 in Luyksgestel, milieuneutraal veranderen (veranderen dieraantallen en aanpassen luchtwasser)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-311604)

  27-11-2020BergeijkVerlengen beslistermijn, Eykereind 68 in Bergeijk, uitbreiden van een bedrijfsruimte

  Betreft: Overig (gmb-2020-311557)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.