Gemeente Brummen - Ontwerpbeschikking intrekking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure),het houden van vleesvarkens, Lendeweg 2A te Hall

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Brummen op 2 juli 2020, betreffende een object gelegen in Hall.

informatie alleen over hall

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Brummen


Gemeente Brummen - Ontwerpbeschikking intrekking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure),het houden van vleesvarkens, Lendeweg 2A te Hall

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning in te trekken.

Status: ontwerp

Locatie: Lendeweg 2A te Hall

Voor: het houden van vleesvarkens

Zaakdossier: DOS-2020-029996

Activiteit(en): intrekking vergunning milieu

Datum verzonden: 18 juni 2020

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 2 juli 2020 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Zienswijze

Tot en met donderdag 13 augustus 2020 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl.

Brummen, 1 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hall:

DatumBetreftOnderwerp
24-02-2022HallGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van de schuur / B&B, Heimeriete 1 in Hall

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-83799)

05-01-2022HallGemeente Brummen - Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor een gesloten bodemenergiesysteem, aan de Voorstondensestraat 5 te Hall

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-899)

22-12-2021HallGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Lendeweg 8B in Hall

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-459306)

15-12-2021HallGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het veranderen van de opslag van drijfmest naar stromest in de mestsilo, Voorstondensestraat 22A te Hall

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2021-449105)

08-12-2021HallGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een eik, Lendeweg 6 in Hall

Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-444571)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.