Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Leeuwarden op 26 juni 2019, betreffende een object gelegen in Warstiens.

informatie alleen over warstiens

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Leeuwarden


Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens

Van 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 ligt de omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten van een boerencamping voor maximaal 15 kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Een deel van de bestaande loopstal zal worden verbouwd tot sanitaire ruimte en gemeenschapsruimte.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

 • Beroep

  Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

 • van 28 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019;

 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp- omgevingsvergunning hebt ingediend;

 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

 • Voorlopige voorziening

  Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

  Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Warstiens:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-03-2021WarstiensVerleende omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, verzenddatum 09-03-2021.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-79925)

  18-02-2021WarstiensVerdaagde aangevraagde vergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, einddatum 30-03-2021.

  Betreft: Overig (gmb-2021-47288)

  17-02-2021WarstiensIngekomen kapmelding Buorren t.h.v. nr. 1 te Warstiens, (11044961) 1 Fraxinus excelsior.

  Betreft: Overig (gmb-2021-47715)

  31-12-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-344926)

  12-03-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Oeble-om-wei 3 Warstiens, (11038911) renoveren van het dak.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-62933)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.