Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een hekwerk rondom een mestbassin, Lendeweg (ongenummerd) in Hall

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Brummen op 20 maart 2019, betreffende een object gelegen in Hall.

informatie alleen over hall

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Brummen


Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een hekwerk rondom een mestbassin, Lendeweg (ongenummerd) in Hall

Status: verleend

Datum verzonden: 13 maart 2019

Locatie: Lendeweg (ongenummerd) in Hall

Voor: het plaatsen van een hekwerk rondom een mestbassin

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo)

Registratienummer: SXO-2019-0173

Inzien vergunning

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouder, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 20 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hall:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2023HallGemeente Brummen - Ingediende aanvraag Reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een acacia, Zwarteweg 50, Hall

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2023-35888)

24-10-2022HallGemeente Brummen - Verleend reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Vosstraat 20A, Hall.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-471469)

17-08-2022HallGemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, de verbouwing en asbestverwijdering van het rijksmonument “Koetshuis” van landgoed Leusveld op de locatie Rhienderensestraat 22 in Hall

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-375574)

24-06-2022HallGemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie C.J. van Doornstraat 9 in Hall

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-286937)

16-06-2022HallGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Vosstraat 25 in Hall

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-272153)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.