Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Leeuwarden op 16 januari 2019, betreffende een object gelegen in Warstiens.

informatie alleen over warstiens

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Leeuwarden


Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens

Van donderdag 17 januari 2019 tot en met woensdag 27 februari 2019 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het oprichten van een boerencamping op de locatie Buorren 1 te Warstiens met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten van een boerencamping voor maximaal 15 kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Een deel van de bestaande loopstal zal worden verbouwd tot sanitaire ruimte en gemeenschapsruimte.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • 1. in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • 1. via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

 • Reageren

  In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.

 • 1. Schriftelijk/elektronisch:

 • 1. schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

 • 2. stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders.

 • Vermeld in uw brief/mail:

 • 1. ontwerp-omgevingsvergunning oprichten van een boerencamping Buorren 1 te Warstiens

 • 2. waarom u een zienswijze indient

 • 3. de datum

 • 4. uw naam en adres

 • 5. in geval van een brief uw handtekening

 • 1.
 • 1.
 • 1. mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Warstiens:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-03-2021WarstiensVerleende omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, verzenddatum 09-03-2021.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-79925)

  18-02-2021WarstiensVerdaagde aangevraagde vergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, einddatum 30-03-2021.

  Betreft: Overig (gmb-2021-47288)

  17-02-2021WarstiensIngekomen kapmelding Buorren t.h.v. nr. 1 te Warstiens, (11044961) 1 Fraxinus excelsior.

  Betreft: Overig (gmb-2021-47715)

  31-12-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-344926)

  12-03-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Oeble-om-wei 3 Warstiens, (11038911) renoveren van het dak.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-62933)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.