Gemeente Leeuwarden Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Warstiens)

Provincie Fryslân op 11 oktober 2016, betreffende een object gelegen in Warstiens.

informatie alleen over warstiens

Inhoud :

Gemeente Leeuwarden Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Warstiens)

Ontvangen van: Maatschap K.A. en J.A. Finnema een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Betreft : Wijziging veehouderij
Locatie: Warstiens Het ontwerpbesluit met kenmerk 1355232 ligt van 10 oktober 2016 t/m 21 november 2016 ter inzage in het: -provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen) U kunt de stukken ook bekijken op www.fryslan.frl/nb-wet Gedurende 6 weken (tot en met 21 november 2016) kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het postadres van de Provincie. Het is ook mogelijk om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken. Hiervoor geldt dezelfde periode. Wilt u uw zienswijze mondeling in een gesprek of telefonisch naar voren brengen dan moet u daarvoor een afspraak maken. Neem voor het maken van een afspraak contact op met telefoonnummer 058-2928995.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Warstiens:

DatumBetreftOnderwerp
18-03-2021WarstiensVerleende omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, verzenddatum 09-03-2021.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-79925)

18-02-2021WarstiensVerdaagde aangevraagde vergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok, einddatum 30-03-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-47288)

17-02-2021WarstiensIngekomen kapmelding Buorren t.h.v. nr. 1 te Warstiens, (11044961) 1 Fraxinus excelsior.

Betreft: Overig (gmb-2021-47715)

31-12-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Buorren 3 Warstiens, (11043834) vervangen van het fietsenhok.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-344926)

12-03-2020WarstiensAangevraagde omgevingsvergunning Oeble-om-wei 3 Warstiens, (11038911) renoveren van het dak.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-62933)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.