Verleende omgevingsvergunning, Wijzigen bestemming van wonen in garagebedrijf met een instandhoudingstermijn van 2 jaar, Noorddijk 55, 3142 EB, Maassluis

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Maassluis op 18 augustus 2016, betreffende een object gelegen in Maassluis.

informatie alleen over maassluis

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van gemeente Maassluis.


Verleende omgevingsvergunning, Wijzigen bestemming van wonen in garagebedrijf met een instandhoudingstermijn van 2 jaar, Noorddijk 55, 3142 EB, Maassluis

Locatie Noorddijk 55 3142EB

(Bouw)planWijzigen bestemming van wonen in garagebedrijf met een instandhoudingstermijn van 2 jaar

Datum verleend 16-08-2016

Soort vergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maassluis:

DatumBetreftOnderwerp
18-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - verlening omgevingsvergunning - bouw schuur - Van Scorelstraat 91, Maassluis

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-191496)

18-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - verlening terrassen - tijdelijke uitbreiding van het huidige terras - tot 15 oktober 2021 - Mesdaglaan 229, Maassluis

Betreft: Overig (gmb-2021-189213)

18-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - verlening omgevingsvergunning - plaatsen zonneschermen - Fenacoliuslaan 132, Maassluis

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-191486)

18-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - voorwerpen op de weg - plaatsen van een keetwagen - 10 juni t/m 18 augustus 2021 - Generaal de Wetstraat, Maassluis

Betreft: Overig (gmb-2021-189222)

18-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - aanvraag verdaagd - aanbouw - Maria Rutgerstraat 10, Maassluis

Betreft: Overig (gmb-2021-191513)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.