Verleende evenementenvergunning, Kindermarkt, 10 september 2016 van 10.00-16.00 uur, winkelcentrum Palet, Mesdaglaan en Rembrandtlaan, 3141 HE, Maassluis

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Maassluis op 18 augustus 2016, betreffende een object gelegen in Maassluis.

informatie alleen over maassluis

Inhoud Evenementenvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van gemeente Maassluis.


Verleende evenementenvergunning, Kindermarkt, 10 september 2016 van 10.00-16.00 uur, winkelcentrum Palet, Mesdaglaan en Rembrandtlaan, 3141 HE, Maassluis

Maassluis, 15 augustus 2016

Verleende vergunningen:

Evenementen

 • Kindermarkt , winkelcentrum Palet, Mesdaglaan en Rembrandtlaan op 10 september 2016 van 10.00-16.00 uur (08-08-2016) 3141HE

 • rechtsmiddelen

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

  Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maassluis:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak - Sluyse Diep 45, Maassluis

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-180348)

  11-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - voorwerpen op de weg - plaatsen van keetwagen - 3 juni 2021 t/m 18 augustus 2021 - Joubertstraat , Maassluis

  Betreft: Overig (gmb-2021-179962)

  11-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - verlening omgevingsvergunning - uitbreiding balkon - Goudvinkstraat 9, Maassluis

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-180360)

  11-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - verlening omgevingsvergunning - graven proefsleuven - Boogertstraat/Arthur van Schendelstraat, Maassluis

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-180386)

  11-06-2021MaassluisGemeente Maassluis - terrassen - tijdelijke uitbreiding van het huidige terras tot 15 oktober 2021 - Fenacoliuslaan 51zw, Maassluis

  Betreft: Overig (gmb-2021-180014)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.