Voorzitter college van bestuur (B&T)

Meer informatie over een vacature voor een Voorzitter college van bestuur bij B&T in Soest

informatie alleen over soest

Informatie over deze vacature:

Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) bestaat uit zes basisscholen waar dagelijks zo’n 130 medewerkers aan ongeveer 1.300 leerlingen onderwijs bieden. In verband met het vertrek van de huidige bestuurder is SKOSS met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een


VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR (0,8-1,0 fte, schaal B3 cao bestuurders PO)

Een ontwikkelings- en resultaatgerichte bestuurder die samen met de directeuren de door de organisatie reeds ingeslagen weg bewandelt en het pad naar de toekomst verder uitstippelt.


Waar ga je werken?

Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg streeft naar het bieden van onderwijs van hoogwaardige kwaliteit. Op de scholen, gehuisvest in moderne gebouwen, wordt op eigentijdse wijze invulling gegeven aan de katholieke identiteit. Op elke school biedt SKOSS ruimte voor het eigen onderwijs- en schoolconcept, zoals een dalton- en montessorischool . Op de scholen wordt gewerkt met een directeur en een adjunct-directeur.

SKOSS is een kleinschalige stichting met een belangrijke meerwaarde voor de regio Soest en Soesterberg. Binnen de stichting is in de afgelopen periode een begin gemaakt met het werken in professionele leergemeenschappen waarbinnen kennisdeling worden gestimuleerd. Dit was nodig omdat een aantal ontwikkelingen nagenoeg stil heeft gelegen.

De lijntjes zijn kort en er is een platte organisatiestructuur. De directeuren en medewerkers hebben een open en welwillende houding en werken goed en graag samen om de organisatie verder te ontwikkelen. SKOSS wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving. Samenwerking staat daarom niet alleen binnen de organisatie centraal, maar ook met het oog op de partijen in de omgeving.

De stichting gaat in het aankomend schooljaar werken met een raad van toezicht en een (eenhoofdig) college van bestuur. Bovenschools wordt ondersteuning geboden vanuit het compacte bestuursbureau, bestaande uit het bestuurssecretariaat, HRM, ICT en de bovenschoolse IB’er. Het bestuursbureau is gehuisvest in een gebouw dat het deelt met PCBO Baarn-Soest.

De rol en betrokkenheid van ouders wordt door de stichting en haar scholen op waarde geschat en gestimuleerd. Binnen de stichting is sprake van een actieve GMR die graag met het bestuur meedenkt.


Wat wordt je opdracht?

De nieuwe bestuurder krijgt de volgende opdracht:

• het gezamenlijk vormgeven van de visie van SKOSS en deze verbinden aan het handelen van de medewerkers;
• het versterken, prikkelen en verder professionaliseren van de organisatie;
• het verkennen en ontwikkelen van scenario’s op basis waarvan de continuïteit van SKOSS ook in de toekomst kan worden gewaarborgd;
• daarbij het verder uitbouwen en bestendigen van de stichting als professionele leergemeenschap;
• het verstevigen en bestendigen van het zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
• het verder vormgeven van de interne auditsystematiek binnen de stichting;
• het zorgdragen voor de externe profilering van de stichting en haar scholen;
• het samenwerken in de regio bevorderen in het belang van goed onderwijs voor alle kinderen.

Ontwikkeling van de organisatie

In de afgelopen periode is door de organisatie gewerkt aan het versterken en verbeteren van kennisdeling en het creëren van een professionele leergemeenschap. Als nieuwe bestuurder zet je deze koers actief voort en samen met de directeuren zet je de strategische stip op de horizon. Daarbij vind je het leuk om te pendelen tussen strategisch denken en hands-on werken. Je bent ondernemend en innovatief, terwijl je tegelijkertijd zorgdraagt voor het verstevigen en het bewaken van de basis. Je ziet waar kansen liggen om vaart te maken, maar ook wanneer het nodig is om een stapje terug te zetten. Binnen SKOSS staan we open voor elkaars ideeën. Jij bent iemand die in mogelijkheden denkt en graag met ons de ontdekking aangaat buiten de gebaande paden. Bij het ontwikkelen van stichtingsbreed beleid deel je je kennis, neem je de mensen mee, zorg je voor draagvlak en durf je dan ook beslissingen te nemen.

Samenwerking – intern en extern

Je bent op samenwerking gericht, zowel intern als extern. In de organisatie is een positieve en professionele cultuur neergezet waar jij graag bij aansluit. Als bestuurder versterk je de verbinding tussen alle medewerkers binnen de organisatie en stimuleer je de eenheid. Je hebt een coachende leidinggevende stijl en biedt voorwaardelijke kaders waarbinnen gewerkt wordt. Zo beleg je verantwoordelijkheid bij de directeuren en werk je samen aan de toekomst van SKOSS. Daarbij stimuleer je het tonen van eigen initiatief en toon je zichtbaar vertrouwen in de directeuren, de medewerkers van het bestuurskantoor en in de organisatie als geheel. Als bestuurder weet je je tevens goed te verhouden tot externe partijen zoals de gemeente, besturen in de regio en het samenwerkingsverband passend onderwijs de Eem. Je weet SKOSS op positieve wijze te profileren en grijpt kansen voor het onderwijs actief aan.

Gezien de kleinschaligheid van de organisatie, die veel kracht geeft maar ook als zwakte kan worden gezien, is het van belang dat wordt gekeken naar manieren waarop het onderwijs blijvend op duurzame wijze kan worden georganiseerd. Als nieuwe bestuurder ontwikkel je verschillende scenario’s die zowel extern als intern gericht kunnen zijn, op basis waarvan de continuïteit van SKOSS in de toekomst wordt gewaarborgd.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Als bestuurder heb je een duidelijke visie op goed werkgeverschap en draag je zorg voor de medewerkers en hun professionele ontwikkeling. Je hebt oog voor talenten, ziet de kracht van de mensen en zet deze gericht in. Jij bent als leidinggevende sterk reflectief en je kunt je ook kwetsbaar opstellen. Bij jou geldt dat fouten maken mag en hoort bij het proces van groeien en ontwikkelen. Je bent open en transparant en duidelijk in het communiceren van verwachtingen en afspraken.

Zicht op onderwijs en kwaliteit

Je hebt kennis van onderwijskundige inhoud en cyclische kwaliteitszorg in het onderwijs en de instrumenten die hierbij nodig zijn. Je hebt een duidelijke visie op de te zetten stappen in de ontwikkeling van het zicht op de kwaliteit van alle scholen. Hierbij weet je ook het IB-netwerk van de scholen goed in te zetten. Je hebt een visie op het toekomstbestendig maken van het onderwijs op onze scholen. Samen met de individuele scholen onderzoek je welke onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen passend zijn.


Wat breng je mee?

Voor deze functie is het belangrijk dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

• je beschikt over een academisch denk – en werkniveau;
• je hebt ruime integrale leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
• je hebt goede onderwijsinhoudelijke kennis en kennis van bedrijfsvoering (in het onderwijs);
• je hebt veel kennis van en ervaring met kwaliteitszorg en -beleid;
• je voelt je verbonden met de katholieke identiteit en draagt haar waarden uit.

Herken jij je in dit profiel en spreekt deze functie jou aan?

Stuur ons dan uiterlijk 8 juni 2020 je sollicitatie. Wij kijken ernaar uit!

Meer informatie:

Uren:32 - 40
Lees verder: Lees hier de volledige vacature en reageer bij Intermediair

Laatste tien vacatures in Soest:

ToegevoegdFunctie/BedrijfVestigingsplaats
02-07-2020Tekenaar Werkvoorbereider Installaties MBO | Klimaat | 2.600 - 4.000
WR.nl Solliciteren
Soest
02-07-2020Parttime DIV Medewerker
Olympia Uitzendbureau
Soest
01-07-2020Installatiemonteur Soest
FYGI
Soest
01-07-2020Schoonmaker Soesterberg
Actief Werkt! Uitzendbureau
Soest
29-06-2020Vakantiewerk inpak medewerker
Timing Uitzendbureau
Soest
29-06-2020Vakantiewerk als inpakker
Timing Uitzendbureau
Soest
26-06-2020Werkvoorbereider
Eminent Groep
Soest
26-06-2020Werkorganisator Renovatie & Onderhoud
Eminent Groep
Soest
25-06-2020Adviseur Operations
Timing Uitzendbureau
Soest
23-06-2020Servicemonteur WKK werkgebied Soest
Abilitec
Soest